Kredi Kullanımına İlişkin 07.07.2022 Tarihli BDDK Kararı

Çalışanlara Sağlanan Yol Ve Yemek Yardımında İstisna Rakamları 01.07.2022 Tarihinden Geçerli Olacak Şekilde Güncellendi.

2022 Yılı İkinci Dönemine Ait SGK Sigorta Primine Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırları

Gecikme Zammı Oranı Aylık % 2,5 Olarak Yeniden Belirlendi.

Tecil Faiz Oranı %24 Olarak Yeniden Belirlendi.

Hizmetlerimiz

Mahza Denetim, Vergi ve Danışmanlık Hizmetleri

1988’den beri muhasebe, danışmanlık vergi denetim hizmetleri ile müşterilerimize aradıkları değeri katar. Profesyonel kadrosu ile Türk iş dünyasının aradığı, düşünce, deneyim ve çözüm önerilerini oluşturmakta ve bu yönde hizmet sunmaktadır. Mahza'nın sunduğu ana hizmetler; Tasdik, Bağımsız denetim, Vergi müşavirliği, Revizyon, Kurumsal finansman hizmetleri, Muhasebe sistemi kurulumui, İç kontrol, Yönetim danışmanlığı, KDV iadesi hizmetleri, Uluslararası yatırım danışmanlığı, Şirket kuruluşları, Şirket birleşmeleri, Vergi planlaması, İş hukuku, İnsan kaynakları

Günümüz dünya ekonomisinde yaşanan aşırı rekabetçi ortam, kurumların iş hedeflerine yönelik olarak Mali İşler üzerindeki etkinliği arttırmalarını ve kurumsal bir yönetim yapısını kurmaları gerektirmektedir.

Hakkımızda

Mevzuat

Uluslararası Vergilendirme

Sermayenin ve işgücünün serbest dolaşımıyla birlikte vergi yükümlülüklerinin sadece yurt içinde değil uluslararası alanda da mevzuata uygun olarak yerine... »»»

Turquality

TURQUALITY®️, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın... »»»

Teşvikler

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini... »»»

GİB

Gelir İdaresi Başkanlığı eski adıyla Gelirler Genel Müdürlüğü, vergiler ile diğer gelirleri tahsil etmekle sorumlu olan, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye... »»»

SGK

İnsanların hayat boyunca yaşam kalitesini etkileyen en önemli unsur sosyal güvence içinde olmaktır. Sosyal güvenlik, insanların gelirlerine bakılmaksızın toplum... »»»

EPDK

Elektrik piyasasında; tüzel kişilerin yetkili oldukları faaliyetlerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini tanımlayan lisansların verilmesi ve ilgili diğer işlemlerin... »»»

BDDK

Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen görev ve yetkileri çerçevesinde düzenleme ve denetimi kapsamındaki kuruluşların faaliyetlerini... »»»

SPK

Kurul Kanunla kendisine verilen yetki çerçevesinde sermaye piyasası kurumlarına, sermaye piyasası araçlarının, ihraç ve halka arzı ile borsada işlem görmesine... »»»

TTK

Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Kanundaki hükümlerle, bir ticari işletmeyi... »»»