Denetim ve Tasdik

Denetim ve Tasdik

VERGİ DENETİMİ VE TAM TASDİK HİZMETLERİMİZ;

Hedefimiz öncelikle, KAMU GÜVENİNİ SAĞLAMAKTIR.
Kamu güveni; YÜKSEK STANDARTLARDA VE KALİTEDE DENETİM YAPILARAK, elde edilecek doğru verilerin bilgi kullanıcılarına sağlanmasıyla kazanılır.
Ayrıca;
Maliye Bakanlığı'nca tasdik raporu düzenlemiş firmaların ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceği, tasdik yaptırmamış firmaların ise öncelikli olarak incelenecekleri ifade edilmiştir.
Tam tasdik hizmeti Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmaktadır.
Kurumunuzda, 3568 sayılı kanun kapsamında tam tasdik çalışmaları yapılırken vergiyi asgariye indirgerken, bir yandan da vergi mevzuatlarıyla nasıl uyum içerisinde olunabileceği sorgulanır.
İlgili kanunlar ve mevzuata göre finansal tablolarınızın, beyannamelerinizin, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğu denetlenir.
Bu kapsamda yürütülen tam tasdik hizmetinin vergi incelemesi riskini azaltmasının yanında, yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesi sonucunu oluşturuyor.
Denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlama fırsatları da tasdik hizmetinin oluşturduğu önemli bir katma değerdir.