2023 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı 6582 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Belirlendi.

  • Ana Sayfa
  • Yayınlarımız
  • 2023 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı 6582 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Belirlendi.

2023 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı 6582 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Belirlendi.

21 Aralık 2022 tarih 32050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20 Aralık 2022 tarih 6582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

• 2022 yılı için belirlenen Yeniden Değerleme Oranı (%122,93), 2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisine (MTV) uygulanmak üzere % 61,5 olarak ayrıca yeniden belirlenmiştir.

• Buna göre; 2023 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi 2022 yılı için belirlenen %122,93 yeniden değerleme oranı yerine, Cumhurbaşkanı tarafından özel olarak belirlenen %61,5 oranına göre hesaplanacaktır.

• Belirlenen oran; 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6’ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8’inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için uygulanacaktır.

Böylelikle, 2023 yılında tahsil edilecek motorlu taşıtlar vergisinin belirlenmesinde esas alınacak 2022 yılı yeniden değerleme oranı (%122,93) yerine, Cumhurbaşkanı tarafından %50 indirim yetkisi kullanılarak belirlenen %61,5 oranı esas alınacaktır.
Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
6582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı