Yabancı Sermaye Hizmetleri

 • Ana Sayfa
 • Hizmetlerimiz
 • Yabancı Sermaye Hizmetleri

Yabancı Sermaye Hizmetleri

Türkiye'nin yabancı sermaye ihtiyacı ve yabancı sermaye hareketlerinin ülke ekonomisindeki etkin rolü, yabancı yatırımcılara sunulacak hizmetleri daha da önemli hale getirmektedir. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça karmaşık bir yapıya sahip bulunan mali mevzuatımız da dikkate alındığında bu hizmetlerin konusunda uzman ve tecrübeli bir kadro ile sunulması gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır.

Amacımız, yabancı sermaye yatırımları alanında yurt içi ve yurt dışı tecrübe ile donanmış uzman kadrosu ile yabancı yatırımcılara, yatırım sürecinin başından sonuna kadar destek olmak ve müşavirlik hizmetleri sunmaktır.

Şirket olarak hizmet verdiğimiz konular;

 • Yapılacak yatırımlarla ilgili ön fizibilite çalışmaları.
 • Kurulacak şirketin hukuki yapısı ve kuruluşları hakkında danışmanlık.
 • Yabancı yatırımcının risk ve kazanç dengesini belirlemeye yönelik analiz ve danışmanlık.
 • Şirket ve şube kuruluşlarında danışmanlık.
 • Türkiye'de ortak olunacak mevcut şirketlerin uluslararası muhasebe standartlarına uygun bağımsız denetimleri.
 • İrtibat bürolarının kurulması ve her türlü izinlerinin alınmasına yönelik danışmanlık.
 • Çalıştırılacak yabancı personelin çalışma izinlerinin alınmasına ilişkin danışmanlık.
 • Kurulacak şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin Türk Vergi Mevzuatı hakkında her türlü danışmanlık.

 

Bugüne kadar edindiğimiz tecrübelere göre yabancı yatırımcıların üzerinde hassasiyetle durduğu konuların başında, yatırım kararının alındığı dönem itibarı ile ileride tabi olunacak yasal yükümlülüklerin bilinmesi gelmektedir. Bu bilinçten hareketle, şirketimizce ilgili yatırımın konusu, tabi olacağı yasal düzenlemeler, yatırıma sağlanabilecek destek unsurları, vergi ve diğer mali yükler bir bütün olarak değerlendirilmekte ve çalışmalarımız fizibilite raporları ile yatırımcılara sunulmaktadır. Diğer yandan yabancı yatırımcıların Türkiye'de kuracakları şirket, şube veya irtibat bürosunun kuruluş işlemleri, ihtiyaç duyulacak izin belgelerinin ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapılacak bildirimlerin hazırlanması da şirketimizce sunulan hizmetler arasındadır.