Danışmanlık

Danışmanlık

Hedefimiz; İşletme bütünlüğü içinde ¨Mali İşler¨ departmanının, ANLAMLI, KARŞILAŞTIRILABİLİR, KOLAY ULAŞILABİLEN, DOĞRU BİLGİ üretmesi, bu bilgi ve belgelerin muhafazasını sağlayacak düzenin sağlanmasıdır.

Mükelleflerimizde tespit edilen sorunları sürekli gelişen ve küreselleşen dünyada geleneksel çözümlere bağlı kalarak aşmak yerine, sağlıklı büyümeyi ve başarıyı yakalayabilmek adına yapılabilecek en iyi stratejiyi bulmanızda yardımcı olmak amacıyla;

Mevzuatta meydana gelen değişmeleri kendi öneri, görüş ve yorumlarımız ile birlikte mükelleflerimizin bilgisine sunmak amacıyla (MBN) Mükellef Bilgilendirme Notları hazırlamak.

Mükelleflerimizin yasal kayıt ve işlemlerinin incelenmesinde tespit edilen veya özel soruları ile bilgi almak istedikleri tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda (ÖBN) Özel Bilgilendirme Notları hazırlamak.

Mükelleflerimizin faaliyetlerini vergisel yönden en etkin biçimde yapılandırabilmeleri ve doğru vergi stratejilerine sahip olabilmeleri için önerilerde bulunmak amacıyla (VPA) Vergi Planlama Analizleri hazırlamak,

Hizmetlerimizden bazıladır.