İmalatçılara yeni makine ve teçhizat teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi 31.12.2024 tarihine kadar uzatıldı.

  • Ana Sayfa
  • Yayınlarımız
  • İmalatçılara yeni makine ve teçhizat teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi 31.12.2024 tarihine kadar uzatıldı.

İmalatçılara yeni makine ve teçhizat teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi 31.12.2024 tarihine kadar uzatıldı.

Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu maddesinin uygulanma süresi uzatılmasına ilişkin 6583 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21/12/2022 tarihli ve 32050 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.
Karar ile; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 39 uncu maddesi kapsamında yer alan, sanayi sicil belgesine haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizatın teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi 31/12/2024 tarihine kadar uzatıldı.
Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
6583 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı