Boş Form Ba/Form Bs Verme Zorunluluğu Kaldırıldı.

  • Ana Sayfa
  • Yayınlarımız
  • Boş Form Ba/Form Bs Verme Zorunluluğu Kaldırıldı.

Boş Form Ba/Form Bs Verme Zorunluluğu Kaldırıldı.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 543), 3 Aralık 2022 Tarih ve 32032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
İlgili tebliğe göre Form BA/ Form BS Bildirimlerine İlişkin aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
Alış faturalarının tamamını elektronik ortamda düzenleyen mükelleflerin Form BA bildirimini vermelerine gerek bulunmamaktadır.
Satış faturalarının tamamını elektronik ortamda düzenleyen mükelleflerin Form BS bildirimini vermelerine gerek bulunmamaktadır.
Alış ve Satış faturalarını aynı zamanda kâğıt ortamda düzenlemekle birlikte, ilgili ayda elektronik ve kâğıt ortamda düzenlenen fatura toplamı belirlenen haddi aşmıyorsa (2022 için KDV hariç 5.000-TL) Form BA-Form BS bildirimi yapma zorunluluğu kaldırılmıştır.
Düzenleme Ocak/2023 dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim formlarından itibaren uygulanmak üzere kaldırılmıştır.

✓ Uygulama ilk olarak Ocak 2023 dönemine ait bildirim formlarına uygulanacağından, bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Aralık 2022 dönemine ilişkin Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini önceden olduğu gibi “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.
Örnek : Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan C firmasına, 2023/Şubat döneminde D firması tarafından elektronik ortamda düzenlenen 4 adet belge tutarı toplamı KDV hariç 4.000 TL, kâğıt ortamda düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı ise KDV hariç 2.500 TL’dir. Ayrıca, C firmasınca aynı dönemde E firmasına elektronik ortamda düzenlenen 2 adet belge tutarı toplamı KDV hariç 6.000 TL’dir. İlgili ayda C firmasının bildirimlere konu başka bir alım-satımı olmamıştır.

Buna göre;
✓ C firmasının 2023/Şubat dönemi Form Ba bildiriminde, D firmasınca elektronik ortamda ve kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin KDV hariç toplam tutarı olan (4.000+2.500) 6.500 TL’nin Tebliğde belirtilen haddi geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, sadece kâğıt ortamında düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı olan KDV hariç 2.500 TL’nin bildirime dâhil edilmesi, elektronik ortamda düzenlenen belgelerin ise bildirime dâhil edilmemesi gerekmektedir,
✓ Diğer taraftan, C firmasının, E firmasına 2023/Şubat döneminde yaptığı satışlara ilişkin düzenlenen belgelerin tamamının elektronik ortamda düzenlenmesi nedeniyle, Form Bs bildirimini vermesine gerek bulunmamaktadır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

543 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği