2022 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri 20 Mayıs 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı

  • Ana Sayfa
  • Yayınlarımız
  • 2022 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri 20 Mayıs 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı

2022 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri 20 Mayıs 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden (www.gib.gov.tr) 13 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan 140 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’yle; 17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 yılı 1. dönem (Ocak-Şubat-Mart) gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 20 Mayıs 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsamaktadır.

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.