Yabancı Sermayeli Şirket, Şube ve İrtibat Bürolarının Mayıs Ayı Bildirimleri

  • Ana Sayfa
  • Yayınlarımız
  • Yabancı Sermayeli Şirket, Şube ve İrtibat Bürolarının Mayıs Ayı Bildirimleri

Yabancı Sermayeli Şirket, Şube ve İrtibat Bürolarının Mayıs Ayı Bildirimleri

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereği;
• Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler, faaliyetlerine ilişkin Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde (E-TUYS) yer alan Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formundaki alanları yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlamak,
• İrtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, Yönetmelik ekinde yer alan İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne vermek zorundadır.
17.06.2003 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile başta yabancı sermayeli şirket ve şube kuruluşu, sermaye artışı ve hisse devirleri olmak üzere yabancı sermayeli şirketlerin gerçekleştirdikleri işlemlerde izin ve onay alma zorunluluğu kaldırılmıştır. Kanun bu işlemlerle ilgili olarak yıllık veya işlem bazında bilgi verme yükümlülüğü getirmiştir.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamındaki şirket ve şubelerin bildirim yükümlülükleri bu Kanun uygulamasına ilişkin olarak 20.08.2003 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Bu çerçevede 4875 sayılı Kanun kapsamındaki yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği elektronik ortamdaki formları doldurup kaydedilmesini sağlayarak veya Yönetmelik ekindeki formları kullanarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne süresi içinde aşağıdaki bildirimleri yapmaları gerekmektedir:

a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler, Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde (E-TUYS) yer alan Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formundaki alanları yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlamak zorundadır


b) Türkiye'de faaliyet göstermekte olan irtibat büroları, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, Yönetmelik ekinde (EK-4) yer alan "İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formunu yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar vermek zorundadır.

Öte yandan, kuruluş izni alan irtibat bürolarının;

• Vergi dairesine kayıt belgesinin ve büro ile ilgili kira sözleşmesinin bir örneğini en geç bir ay içinde,

• Adres, büro yetkilisi veya yabancı şirketin unvan değişikliği durumunda değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yeni kira sözleşmesi, yeni atanan kişiye ilişkin yetki belgesi veya unvan değişikliğine ilişkin belgeyi,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne bildirmeleri zorunludur.

Yönetmeliğe göre, faaliyette bulunan irtibat bürolarının, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar vermeleri gereken Yönetmelik eki (EK-4) “İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu”nu ve ekli belgelerini Bakanlığa göndermemeleri durumunda;
• Süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmaz ve
• Faaliyet izinleri de resen iptal edilebilir.